Privacyverklaring Valleur Tekst & Communicatie

Algemeen

Valleur Tekst & Communicatie, gevestigd aan Nonnenstraat 78, 5301 BL Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Valleur Tekst & Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@valleur.nl) contact op met Valleur Tekst & Communicatie.

Derden

Valleur Tekst & Communicatie zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Valleur Tekst & Communicatie daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Valleur Tekst & Communicatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Valleur Tekst & Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier op deze site laat u uw persoonsgegevens bij Valleur Tekst & Communicatie achter. In het contactformulier vraag ik u uw naam en e-mailadres in te vullen.

Doeleinden verwerking

Valleur Tekst & Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier.

Valleur Tekst & Communicatie kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Valleur Tekst & Communicatie daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Valleur Tekst & Communicatie stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Valleur Tekst & Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Valleur Tekst & Communicatie) tussen zit.

Cookies

Valleur Tekst & Communicatie maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op uw apparaat (pc, smartphone, tablet, …) opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies heb ik uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Valleur Tekst & Communicatie gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies:
    Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  • Statistische cookies:
    De website van Valleur Tekst & Communicatie maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe mijn website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan mijn website). Het is niet mijn bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren en daarom heb ik het gebruik van cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd. Daardoor mag ik deze cookies zonder toestemming plaatsen. De (anonieme) gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en welke typen cookies vindt u op de website van Google.
  • Marketing cookies:
    De website van Valleur Tekst & Communicatie plaatst soms YouTube-video’s. Dit is een dienst van Google Inc. YouTube verzamelt persoonsgegevens, zoals uw IP-adres. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en welke typen cookies dat zijn vindt u op de website van Google. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik u de keuze gelaten deze al dan niet te accepteren.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Valleur Tekst & Communicatie wijst u erop dat in het geval u cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Social media

Via mijn website kunt u ook mijn socialmedia-accounts benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via mijn website doorverwezen wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacybeleid vindt u op de websites van Facebook en LinkedIn.

Hyperlinks

Valleur Tekst & Communicatie wijst u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

Valleur Tekst & Communicatie behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Valleur Tekst & Communicatie. De meest actuele versie vindt u op mijn website. Ik adviseer u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valleur Tekst & Communicatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@valleur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Valleur Tekst & Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Valleur Tekst & Communicatie

Valleur Tekst & Communicatie
Nonnenstraat 78
5301 BL Zaltbommel

Contactpersoon: Monique van de Vall
Tel. +31 (0) 418 518 455
E-mail info@valleur.nl

KvK 11.06.23.42

Zaltbommel, 29 juli 2019